Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Επιλεγμένα>>Ξεπερνούν σε επίπεδο καινοτομίας οι μικρές επιχειρήσεις σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αυτές της Δυτικής Ευρώπης
afoi poriazi
Ξεπερνούν σε επίπεδο καινοτομίας οι μικρές επιχειρήσεις σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αυτές της Δυτικής Ευρώπης
19.09.2013 | 13:32

Ξεπερνούν σε επίπεδο καινοτομίας οι μικρές επιχειρήσεις σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αυτές της Δυτικής Ευρώπης

Συντάκτρια:  Δέσποινα Βασιλειάδου
Κατηγορία: Επιλεγμένα

Μια νέα μελέτη της Microsoft σε μικρού και μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκε από την Ipsos MORI δείχνει ότι ο μέσος ρυθμός υιοθέτησης Cloud μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι σημαντικά υψηλότερος από ό,τι στη Δυτική Ευρώπη, υποδηλώνοντας πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στρέφονται προς την καινοτομία για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.

Τα δύο τρίτα (65 %) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην κεντροανατολική Ευρώπη ήδη χρησιμοποιούν κάποιο είδος Cloud υπηρεσιών, σε σύγκριση με μόνο το 45% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ευρώπη. Στην Ελλάδα το ποσοστό διείσδυσης των υπηρεσιών Cloud φτάνει το 67%, με τις υπηρεσίες email να έχουν το προβάδισμα με 61% και τις υπηρεσίες ανταλλαγής εγγράφων να ακολουθούν με 34%. Ωστόσο, ακόμη και έτσι, φαίνεται να υπάρχει ένα χάσμα αντίληψης μεταξύ των χρηστών και των μη χρηστών Cloud στην κεντροανατολική Ευρώπη, κατά την εξέταση των πλεονεκτημάτων και των εμποδίων στην υιοθέτηση Cloud. Η πλειοψηφία (66%) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κεντροανατολική Ευρώπη που έχουν υιοθετήσει Cloud, δηλώνουν πως το Cloud είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, σε σύγκριση με μόνο το 37% από όσους δεν έχουν υιοθετήσει Cloud λύσεις. Επιπλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει το Cloud για την επιχείρησή τους αναφέρουν την βελτιωμένη ασφάλεια ως τη νούμερο ένα αιτία για τη μετάβαση τους στο Cloud. Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσους δεν έχουν υιοθετήσει αντίστοιχες λύσεις, που αναφέρουν την ασφάλεια ως τη βασικότερη ανησυχία τους σχετικά με τη μετακίνηση προς τις υπηρεσίες Cloud. Στην Ελλάδα νούμερο ένα λόγος για τη μετάβαση στο Cloud είναι η ασφάλεια δεδομένων με ποσοστό 92% και ακολουθούν η συνέχιση της εργασίας σε περίπτωση καταστροφής με 89% και η ευκολία χρήσης με 87%. Νούμερο ένα ανησυχία των ερωτηθέντων στην Ελλάδα για τη μετακίνηση σε υπηρεσίες Cloud είναι η ασφάλεια δεδομένων με ποσοστό 78%, με την απώλεια δεδομένων να ακολουθεί με 75% και την ιδιωτικότητα με 67% .

Η έρευνα της Ipsos Mori, που ανατέθηκε από τη Microsoft, αντλήθηκε από περισσότερους από 6.500 ερωτηθέντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 25 υπαλλήλους, σε 22 χώρες σε όλη την Ευρώπη και την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων εννέα χώρων της κεντροανατολικής Ευρώπης: Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ουκρανία. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 200 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελλάδα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη κεντροανατολική Ευρώπη έχουν 2% υψηλότερο ποσοστό υιοθέτησης υπηρεσιών Cloud από τους Δυτικούς Ευρωπαίους ομολόγους τους, με την Ουκρανία και τη Τσεχία να προπορεύονται με το μεγαλύτερο ποσοστό υιοθέτησης Cloud (85% και 75%, τα οποία είναι πάνω από το 45% μέσο όρο της Δυτικής Ευρώπης). Η Πολωνία και η Ρουμανία έχουν το χαμηλότερο ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει Cloud στην κεντροανατολική Ευρώπη με 52% και 55%, αντίστοιχα.

Παρά τα υψηλά επίπεδα υιοθέτησης, το 35% των μικρών επιχειρήσεων στην κεντροανατολική Ευρώπη εξακολουθούν να είναι απρόθυμοι να μετακινηθούν στο Cloud. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αναφέρθηκαν είναι η απώλεια δεδομένων και η ασφάλεια των δεδομένων (72% και 71%, αντίστοιχα). Οι εταιρείες που έχουν υιοθετήσει Cloud διαβεβαιώνουν για τα θέματα αυτά, επικαλούμενοι την ασφάλεια των δεδομένων (82%), καθώς και βελτιωμένη ασφάλεια στο διαδίκτυο (82%), ως τα κορυφαία οφέλη των υπηρεσιών Cloud που έχουν ληφθεί υπόψη για την απόφασή τους να χρησιμοποιούν Cloud.

«Οι μικρές επιχειρήσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα συνεχίσουν να ευδοκιμούν/ωφελούνται από τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και η μελέτη αυτή δείχνει ότι οι μικρομεσαίες εταιρείες που υιοθετούν Cloud κάνουν άλματα σε σχέση με τους ομόλογους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε πολλές περιπτώσεις, επειδή οι ​​μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταναστεύουν στο Cloud σε πρώιμο στάδιο, μεγιστοποιούν τη παραγωγικότητά τους και δημιουργούν μια ισχυρή βάση για ανάπτυξη », δήλωσε ο Βαγγέλης Χρυσοχόος , Διευθυντής Πωλήσεων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Συνεργατών της Microsoft. «Πέρα από την αυξημένη αποτελεσματικότητα και την επεκτασιμότητα, οι εταιρείες στη κεντροανατολική Ευρώπη που υιοθετούν Cloud βλέπουν επίσης τη βελτιωμένη ασφάλεια στο Cloud ως κύριο όφελος. Αυτό υπογραμμίζει τη μεγάλη παρανόηση αυτών που δεν έχουν υιοθετήσει Cloud λύσεις και που πιστεύουν ότι Cloud σημαίνει μειωμένη ασφάλεια, ενώ στην πραγματικότητα οι περισσότεροι που υιοθετούν το Cloud βλέπουν το αντίθετο να είναι αλήθεια.»

Η έρευνα προβλέπει περαιτέρω IT δαπάνες στο Cloud

Η μελέτη αποκαλύπτει μια άλλη απόκλιση για την χρήση Cloud μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Κεντροανατολική και Δυτική Ευρώπη: οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κεντροανατολική Ευρώπη είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν παραπάνω το Cloud μέσα στο επόμενο έτος από τις μικρές εταιρείες στη Δυτική Ευρώπη (33% στην Κεντροανατολική Ευρώπη, έναντι μόνο 23% στη Δυτική), που δείχνει ότι ο Cloud διαχωρισμός μεταξύ της Κεντροανατολικής Ευρώπης και της Δυτικής Ευρώπης θα μπορούσε να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Μεταξύ των χωρών που ερωτήθηκαν στην Κεντροανατολική Ευρώπη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υιοθετούν Cloud σε Ελλάδα, Ουκρανία και Βουλγαρία είναι πιο πιθανό να προβούν σε πρόσθετες επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών Cloud στο επόμενο έτος (47%, 41% και 41%, αντίστοιχα).

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να καινοτομούν σε δύσκολα οικονομικά κλίματα

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μερικές από τις πιο οικονομικά προβληματικές αγορές στην Κεντροανατολική Ευρώπη ψάχνουν για υπηρεσίες Cloud προκειμένου να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Η Ουκρανία, η Τσεχία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα αποτελούν τις αγορές όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν Cloud για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους (εφαρμογές Cloud σε αυτές αγορές αντιπροσωπεύουν 85%, 75%, 67% και 67% αντίστοιχα). Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Ρουμανία (83%) και στην Ουκρανία (73%) είναι επίσης πιο πιθανό να συμφωνήσουν στο ότι το Cloud είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, ακολουθεί η Βουλγαρία (68%), με το ποσοστό αυτό να φτάνει στην Ελλάδα στο 59%.

Συνολικά, από τις εταιρείες που ρωτήθηκαν σε όλες τις χώρες της Κεντροανατολικής Ευρώπης και που έχουν υιοθετήσει Cloud λύσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν πολύ πιο πιθανό να αναγνωρίσουν τη σημασία του Cloud για τις μελλοντικές προοπτικές τους (65% όσων χρησιμοποιούν Cloud δήλωσαν ότι το Cloud computing θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις σαν τις δικές τους στο μέλλον, έναντι 30% αυτών που δεν έχουν επιλέξει Cloud υπηρεσίες). Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 60% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν Cloud, έναντι 26% αυτών που δεν χρησιμοποιούν.

 

 

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε τοaqua blue new

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018