Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Θέρμα Λήμνου: Την 1η Ιουνίου η δημοπρασία του ακινήτου
ikteo limnou
Θέρμα Λήμνου: Την 1η Ιουνίου η δημοπρασία του ακινήτου
18.05.2021 | 09:22

Θέρμα Λήμνου: Την 1η Ιουνίου η δημοπρασία του ακινήτου

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Την περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Κορνού, περιοχή Θέρμα, έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Λήμνου.

Η περίληψη αναφέρει:

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου έχοντας υπόψη την αριθμ.116/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική  δημοπρασία ένα γήπεδο κείμενο στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Κορνού της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας, του Δήμου Λήμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα στην περιοχή «ΘΕΡΜΑ» (άνευ οδού και αριθμού), συνολικής έκτασης 2.773,58 τμ, το οποίο συνορεύει βόρεια με δρόμο και πλατεία, νότια με χείμαρρο, ανατολικά με κοινόχρηστο χώρο ιδιοκτησίας Δήμου Λήμνου και δυτικά με αγροτικό δρόμο. Εντός του ανωτέρω γηπέδου υφίσταται ένα κτίσμα αποτελούμενο από δύο ορόφους, συνολικού εμβαδού κύριων και βοηθητικών χώρων 749,47 τ.μ.

Το μίσθιο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή, ως συγκρότημα, για μεμονωμένα ιαματικά λουτρά (Ο φυσικός πόρος «Πηγή Θέρμων Ηφαίστου Δήμου Λήμνου», αναγνωρίστηκε ως ιαματικός δυνάμει της υπ’ αριθμ. 22744 ΦΕΚ 4601/Β΄/28-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Τουρισμού) και ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο, καφενείο) κλπ.

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) μηνιαίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη. Θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του τελευταίου πλειοδότη και θα λήγει σε δέκα (10) έτη, την αντίστοιχη ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Τα έξοδα σύνταξης συμβολαιογραφικού μισθωτηρίου και μεταγραφής αυτού θα βαρύνουν το μισθωτή.

Το μίσθωμα αρχής γενομένης από την 1/1/2024 και ακολούθως, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σε ποσοστό 3% από έτος σε έτος επί του τελευταίου μισθώματος της 1/1/2023, οπότε και θα αρχίσει η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος.

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παπουτσίδειο Κτίριο, στην πλατεία Υψιπύλης στην Μύρινα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 1η Ιουνίου του 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30. Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανένας ενδιαφερόμενος θα διεξαχθεί επαναληπτική δημοπρασία στις 7 Ιουνίου του 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 10:30.

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε. Το παραπάνω ποσό μπορεί να κατατεθεί και στο ταμείο του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους όρους της σχετικής διακήρυξης στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο site του Δήμου (www.limnos.gov.gr) και στο τηλέφωνο 2254350031.

Μύρινα 14 Μαΐου 2021

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Μαρινάκης                     

 
Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018