Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>750.000 € μετοχικό κεφάλαιο και 9μελή Διοίκηση | «Στα σκαριά» ο αναπτυξιακός οργανισμός της Περιφέρειας
ikteo limnou
750.000 € μετοχικό κεφάλαιο και 9μελή Διοίκηση | «Στα σκαριά» ο αναπτυξιακός οργανισμός της Περιφέρειας
27.09.2021 | 14:10

750.000 € μετοχικό κεφάλαιο και 9μελή Διοίκηση | «Στα σκαριά» ο αναπτυξιακός οργανισμός της Περιφέρειας

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Γράφει η Ντίνα Βερβέρη

“ Στα σκαριά” βρίσκεται η δημιουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού από την Περιφέρεια, αφού στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού, Παναγιώτης Χριστόφας θα παρουσιάσει το σχέδιο του καταστατικού και την μελέτη βιωσιμότητας της Εταιρείας.

Πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα αναλάβει την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία, αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε στις 750.000 ευρώ και διαιρείται σε 7.500 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστη.

Για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία θα γίνει σε μετρητά, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναλαμβάνει 5.025 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 67% του μετοχικού κεφαλαίου, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστη, καλύπτοντας ποσό 502.500 ευρώ με εισφορά μετρητών.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αναλαμβάνει 2.475 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 33% του μετοχικού κεφαλαίου, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστη, καλύπτοντας 247.500€ με εισφορά μετρητών.

Η Αναπτυξιακή Βορείου Αιγαίου Α.Ε. θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 9 μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τετραετής. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχει το δικαίωμα να διορίζει απευθείας μέχρι τρία μέλη του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωματικούς τους.

Η στελέχωση

Σύμφωνα με το προτεινόμενο Οργανόγραμμα του Αναπτυξιακού Οργανισμού, οι θέσεις προσωπικού που προκύπτουν για τον Οργανισμό είναι: -Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος, 1 άτομο) -Γενική Διεύθυνση -Γενικός Διευθυντής -Προσωπικό Τεχνικής Υπηρεσίας -Πολιτικός Μηχανικός (2 άτομα) -Τοπογράφος Μηχανικός (1 άτομο) -Αρχιτέκτονας (1 άτομο) -Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός (1 άτομο) -Προσωπικό Διοικητικών Υπηρεσιών -Οικονομολόγος (Λογιστήριο, επίβλεψη οικονομικού αντικειμένου, 1 άτομο) -Γραμματεία (1 άτομο).

Οι ανάγκες σε προσωπικό μπορούν να καλυφθούν με την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή Τεχνικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οργανόγραμμα του Οργανισμού, με απόσπαση εκ του τακτικού προσωπικού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την κάλυψη θέσης ή θέσεων των προβλεπόμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων, με προσλήψεις με συμβάσεις έργου για μη τακτικό προσωπικό ανάλογα με τον όγκο των διαχειριζόμενων έργων και με πρόσληψη τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.

Η λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ανώνυμων Εταιρειών και το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ), ο οποίος εγκρίνεται από τη Γ.Σ. των μετόχων. Η στελέχωση των θέσεων του ΚΕΥ με τακτικό προσωπικό γίνεται με διαδικασίες ΑΣΕΠ και προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με πλήρη διάρθρωση σε Τμήματα και Γραφεία.

Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση του αντικειμένου που αναλαμβάνουν οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, προσλαμβάνεται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση.

Η κάλυψη κενών θέσεων που προβλέπονται στον ΚΕΥ, μπορεί να γίνεται με μετακίνηση υπαλλήλων από τους ΟΤΑ - μετόχους για χρονικό διάστημα έως 2 χρόνια, που μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμα χρόνια, εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη.

Οι πηγές εσόδων του Αναπτυξιακού Οργανισμού (370.000 ευρώ έτος βάσης) θα προέρχονται από τα έσοδα παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια, την εκχώρηση μέρους της τεχνικής βοήθειας που προβλέπεται σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια, έσοδα από παρεπόμενες δραστηριότητες και από προγραμματικές συμβάσεις.

Πηγή: neaesvou.gr

 
Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018