Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας για «Κατάργηση της τοπικής Δ/νσης "e-ΕΦΚΑ" της Λήμνου»
ikteo limnou
Τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας για «Κατάργηση της τοπικής Δ/νσης "e-ΕΦΚΑ" της Λήμνου»
12.10.2021 | 14:11

Τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας για «Κατάργηση της τοπικής Δ/νσης "e-ΕΦΚΑ" της Λήμνου»

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Ερώτηση με θέμα «Κατάργηση της τοπικής Δ/νσης “e-ΕΦΚΑ” της Λήμνου», κατέθεσε στις 7 Σεπτεμβρίου ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Απόστολος Αβδελάς, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η ερώτηση ανέφερε:

Κύριε Υπουργέ,

Σε επιστολή της Δημοτικής Αρχής του Αγίου Ευστρατίου, η οποία δημοσιεύτηκε σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου, τίθεται το θέμα της κατάργησης της Τοπικής Διεύθυνσης του «e-ΕΦΚΑ» στην Λήμνο και της αντικατάστασής της από το Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνέπεια της κατάργησης που θα προκύψει θα είναι η άσκοπη μετακίνηση των κατοίκων της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου στη Μυτιλήνη για την διεκπεραίωση υποθέσεων, οι οποίες, μέχρι πρότινος, διεκπεραιώνονταν στη Λήμνο. Ενδεικτικά, αναφέρονται αφαιρέσεις αρμοδιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με: α) Έκδοση αποφάσεων προαιρετικής ασφάλισης και αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης και στρατιωτικής θητείας και β) έκδοση αποφάσεων χορήγησης επιδομάτων ασθενείας, μητρότητας και λοιπών. Επιπρόσθετα, καταργείται η Τοπική Διοικητική Επιτροπή της Λήμνου, που εξέταζε «αιτήσεις θεραπείας» ασφαλισμένων και εργοδοτών, καθώς επίσης, καταργείται και το προσφάτως εδραιωμένο στο υφιστάμενο υποκατάστημα της Λήμνου Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να ανακαλέσετε την απόφαση υποβάθμισης του Υποκαταστήματος “e-ΕΦΚΑ” στην Λήμνο και να το επαναφέρετε στην πρότερή του λειτουργία, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης που εδράζεται εντός αυτού, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, το ότι η Λήμνος και ο Άγιος Ευστράτιος επειδή χαρακτηρίζονται ως προβληματικές στην πρόσβαση και παραμεθόριες περιοχές πρέπει να χρήζουν ειδικής εύνοιας και πρόνοιας, και αφετέρου, το ότι η όποια μετάβαση των ντόπιων κατοίκων εκτός νησιού (από Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο προς Λέσβο και αντίστροφα) προϋποθέτει δυσβάστακτα κόστη για τους εν λόγω, πόσω μάλλον, όταν γίνονται με δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την χειμερινή περίοδο;

Στις 7 Οκτωβρίου ο αρμόδιος Υφυπουργός Παναγιώτης Τσακλόγλου απάντησε σχετικά:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Α. Αβδελά, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Στον Οργανισμό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), Π.Δ. 8/2019, ΦΕΚ 8 Α', προβλέπονται οι εξής περιφερειακές υπηρεσίες:

α) Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.), με έδρα τις κατά τόπους έδρες των Περιφερειών,

β) Τοπικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ που υπάγονται στις Π.Υ.Σ.Υ. και

γ) Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης που υπάγονται στις Τοπικές Διευθύνσεις.

Για τη σύσταση των μονάδων του Φορέα ελήφθησαν υπόψη:

Το πλήθος των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργοδοτών ανά Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και η κατανομή τους ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο και Δημοτική ενότητα για τους μεγάλους Δήμους.

Η Διοικητική Διαίρεση της χώρας με βάση το Σχέδιο Καποδίστριας και το Σχέδιο Καλλικράτης.

Ο πληθυσμός της χώρας με βάση την απογραφή του 2011.

Η χαρτογράφηση και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων με βάση το σχέδιο Καλλικράτης.

Στις Τοπικές Διευθύνσεις και στα Αποκεντρωμένα Τμήματα Κοινωνικής Ασφάλισης των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ μπορεί να απευθυνθεί το σύνολο των ασφαλισμένων και συνταξιούχων όλων των πρώην Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, ορισμένοι εκ των οποίων (όπως τ. ΟΓΑ, τ. ΕΤΑΑ κ.α), έως την έναρξη λειτουργίας των μονάδων αυτών, για την εξυπηρέτησή τους απευθύνονταν αποκλειστικά σε υπηρεσίες της Αθήνας.

Ειδικότερα για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της περιοχής της νήσου Λήμνου, σας γνωρίζουμε ότι με βάση την αριθ. 47557/6-7-2021( 3052 Β) υπουργική απόφαση λειτουργεί από 20 Ιουλίου 2021 το Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Λήμνου, με έδρα τη Μύρινα, στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι όλων των πρώην Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, γεγονός που συνιστά αναβάθμιση στην ποιότητα των υπηρεσιών στο ασφαλιστικό κοινό της περιοχής.

Για τη διατήρηση πάντως της υπάρχουσας οργανικής δομής στην νήσο της Λήμνου, σε επίπεδο Διεύθυνσης, είναι αναγκαία η τροποποίηση του Οργανισμού του Φορέα.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι μέχρι την ολοκλήρωση δημιουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ, βάσει του Ν.4387/2016 όπως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν όλα τα συλλογικά όργανα (ΤΔΕ τ. ΙΚΑ και τ. ΟΑΕΕ, Διοικούσες Επιτροπές ΕΤΑΑ και Μονομελή όργανα του ΟΓΑ) των εντασσομένων ταμείων στον e-ΕΦΚΑ.

Με βάση τα ανωτέρω, στην Τοπική Διεύθυνση Λέσβου εξακολουθούν να λειτουργούν, μετά την έκδοση υπουργικής απόφασης περί συνέχισης λειτουργίας των Επιτροπών, η ΤΔΕ του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου με έδρα τη Μυτιλήνη και του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου με έδρα τη Μύρινα.

Επιπλέον σημειώνεται ότι από 08.05.2021 όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για να διεκπεραιώνουν καθορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα ( 1396 Β/2021).

Τέλος, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του Φορέα με απώτερο σκοπό τη δημιουργία και νέων δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των πολιτών, διευρύνοντας τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, προκειμένου να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, περιορίζοντας την ανάγκη προσέλευσής τους για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους στις Τοπικές Υπηρεσίες και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους με την ταυτόχρονη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στα πλαίσια αυτού του μετασχηματισμού ξεκίνησε η νέα ψηφιακή υπηρεσία myEFKAlive, με σκοπό την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή ή το κινητό του, με την οποία θα μπορούν να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι σε ακριτικές ή απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν είναι εύκολη η πρόσβαση σε μονάδες του e-ΕΦΚΑ. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν αρκετές από τις συναλλαγές τους με τον Φορέα, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν για να εξυπηρετηθούν. Στόχος της Διοίκησης είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να ενταχθούν στην υπηρεσία το σύνολο των νησιωτικών περιοχών της χώρας, καθώς και τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, έτσι ώστε εντός του 2022 να καλύπτεται το σύνολο της επικράτειας.

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018