Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Δ.ΙΕΚ Λήμνου: Νέες ειδικότητες; | Πρόσκληση εκπαιδευτών
afoi poriazi
Δ.ΙΕΚ Λήμνου: Νέες ειδικότητες; | Πρόσκληση εκπαιδευτών
06.06.2022 | 21:27

Δ.ΙΕΚ Λήμνου: Νέες ειδικότητες; | Πρόσκληση εκπαιδευτών

Συντάκτης/Συντάκτρια:  Κωνσταντίνα Αγιοστρατίτη
Κατηγορία: Λήμνος

Το Δ.ΙΕΚ Λήμνου, παρουσιάζοντας τις νέες προτεινόμενες ειδικότητες που αναμένεται να ξεκινήσουν στο Α' εξάμηνο τον Οκτώβριο του 2022, προσκαλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Εκπαιδευτές και να διδάξουν στο ΙΕΚ στα επόμενα εξάμηνα κατάρτισης να εγγραφούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών, ώστε από Σεπτέμβρη να μπορούν να αιτηθούν πρόσληψη, κάνοντας παράλληλα γνωστά τα κριτήρια, αλλά και πώς αυτά διαμορφώνονται βάσει των νέων ειδικοτήτων.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Λήμνου αναφέρει: 

Το Δ.ΙΕΚ Λήμνου προσκαλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως ωρομίσθιοι Εκπαιδευτές και να διδάξουν στο ΙΕΚ στα επόμενα εξάμηνα κατάρτισης, να υποβάλουν αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Mητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Mητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

Επίσης, τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν (να προσθέσουν-διορθώσουν) στοιχεία της αίτησή τους. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης θα ανακοινωθεί τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα. Η αίτηση ένταξης/εγγραφής υποψηφίων εκπαιδευτών, καθώς και επικαιροποιήσεις αιτήσεων των ήδη ενταγμένων μελών του Μητρώου υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: mitrooiek.minedu.gov.gr.

Διευκρινίζεται ότι η εγγραφή/ένταξη στο ΜΗΤΡΩΟ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για να έχει δικαίωμα κάποιος με τα απαιτούμενα προσόντα να διδάξει σε ΙΕΚ. Το Δ.ΙΕΚ Λήμνου, για το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2022-23, για την πραγματοποίηση των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων στις 4 Ειδικότητες που θα συνεχίσουν στο Γ΄ εξάμηνο, θα χρειαστεί ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, οι οποίοι μπορούν να είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Στρατιωτικοί, άνεργοι κλπ με τα παρακάτω πτυχία/εξειδικεύσεις/προσόντα, καθώς και εμπειροτέχνες:

 •  Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Τουριστικών Επιχειρήσεων, πτυχιούχος Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων ή πτυχιούχος ΙΕΚ με 5ετή επαγγελματική προϋπηρεσία σε ανάλογο αντικείμενο.
 • Πτυχίο Ιατρικής ΑΕΙ, με ειδικότητα Ορθοπαιδικού, της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Πτυχίο Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Ιατρός, Πτυχιούχος τμήματος διαιτολογίας ή/και αντίστοιχης ειδικότητας – ειδίκευσης.
 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Φυσικοθεραπείας ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 • Πτυχιούχος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής. 
 • Πτυχιούχος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Λογιστικής, Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με τριετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο. 
 • Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ/ΤΕΙ ειδικότητας Μηχανολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας ή Τεχνολόγοι Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου. 
 • Πτυχιούχοι Μηχανικοί ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας ή πτυχιούχος ΙΕΚ Αυτοματισμών (μόνο για το εργαστηριακό μέρος) με αποδεδειγμένη 5ετή επαγγελματική εμπειρία. 
 • Πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας για διδασκαλία της αντίστοιχης γλώσσας ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου ειδικότητας – ειδίκευσης που επιτρέπει τη διδασκαλία του μαθήματος. 
 • Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας για διδασκαλία της αντίστοιχης γλώσσας ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου ειδικότητας – ειδίκευσης που επιτρέπει τη διδασκαλία του μαθήματος. 
 • Πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας για διδασκαλία της αντίστοιχης γλώσσας. 
 • Πτυχιούχος σχολής μαγειρικής , με 5ετή εμπειρία στην εκπαίδευση ή στο επάγγελμα του μαγείρου. 
 • Πτυχιούχος τμήματος τεχνολογίας τροφίμων ή/και αντίστοιχης ειδικότητας – ειδίκευσης. 
 • Πτυχιούχοι τμημάτων χημικών, χημικών μηχανικών.

Για τις ΝΕΕΣ προτεινόμενες Ειδικότητες που αναμένεται να ξεκινήσουν στο Α΄ εξάμηνο τον Οκτώβριο 2022:

1. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/ VIDEO GAMES)

3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

το ΙΕΚ θα χρειαστεί ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ με τα παρακάτω πτυχία/εξειδικεύσεις/προσόντα:

 •  Πτυχιούχος AEI/ΤΕΙ Νοσηλευτικής 
 • Πτυχιούχος ΤΕΙ Μαιευτικής 
 • Πτυχιούχος Δημόσιας Υγείας με κατεύθυνση κοινοτικής Υγείας
 • Ιατρός  Οδοντίατρος 
 • Πτυχιούχος ΑΕΙ Φαρμακευτικής 
 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορικής (θα χρειαστούν πολλοί) 
 • Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικής σχολής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης ή Διοικητικής Επιστήμης ή πτυχιούχος ΤΕΙ ανάλογης ειδικότητας 
 • Πτυχιούχος ΑΕΙ Μαθηματικής σχολής ή πτυχιούχος ΤΕΙ ανάλογης ειδικότητας 
 • Πτυχιούχος ΑΕΙ Διοικητικής σχολής ή Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ή πτυχιούχος ΤΕΙ ανάλογης ειδικότητας 
 • Πτυχιούχος Νομικής Σχολής ΑΕΙ.

  Πληροφορίες για όλες τις Ειδικότητες (ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ) : http://www.gsae.edu.gr/el/news/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013


Τηλέφωνο επικοινωνίας ΙΕΚ Λήμνου : 22540 25340
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. https://ieklimnou.weebly.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ieklimnou

Η Διευθύντρια του Δ.ΙΕΚ Λήμνου
Λυγδά Ιουλία

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε τοaqua blue new

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018