Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Θωμάς Λούκας για το Γυμνάσιο Μύρινας: «Δειλοί και μοιραίοι δεν είμαστε ικανοί να αποκαταστήσουμε τις ζημιές 8 χρόνια μετά…»
achilladelis
Θωμάς Λούκας για το Γυμνάσιο Μύρινας: «Δειλοί και μοιραίοι δεν είμαστε ικανοί να αποκαταστήσουμε τις ζημιές 8 χρόνια μετά…»
10.01.2023 | 12:17

Θωμάς Λούκας για το Γυμνάσιο Μύρινας: «Δειλοί και μοιραίοι δεν είμαστε ικανοί να αποκαταστήσουμε τις ζημιές 8 χρόνια μετά…»

Συντάκτρια:  Δέσποινα Βασιλειάδου
Κατηγορία: Λήμνος

Την πρώτη του παρέμβαση στα ανοιχτά ζητήματα της Λήμνου, έκανε σήμερα με ανακοίνωση του, ο υποψήφιος Δήμαρχος Λήμνου, Θωμάς Λούκας. 

Ο κ. Λούκας, επέλεξε η πρώτη του δημόσια παρέμβαση να αφορά στην μη αποκατάσταση του Γυμνασίου Μύρινας, 8 χρόνια μετά τον σεισμό που πλήγωσε το κτίριο, αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθεσης και ασκώντας κριτική στη  Δημοτική αρχή Μαρινάκη.

Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης Λούκα:

            Η ενασχόληση με τα προβλήματα της παιδείας της υγείας και του πολιτισμού αποτελεί την κορωνίδα των προτεραιοτήτων ενός κράτους που θέλει να λέγεται ευνομούμενο. Αντίστοιχες πρέπει να είναι και οι έγνοιες μιας τοπικής κοινωνίας που θέλει να επικαλείται πως ενδιαφέρεται για το ευζείν των πολιτών της.

            Το Γυμνάσιο της Μύρινας αποτελεί μια τέτοια περίπτωση. Πρόκειται για ένα κτήριο στο οποίο έχουν φοιτήσει γενιές και γενιές Λημνιών και αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελληνική Πολιτεία με το ΦΕΚ 229/1983 τεύχος Β, το έχει χαρακτηρίσει εδώ και 40 χρόνια ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

            Το κτήριο, λοιπόν, αυτό δέχτηκε στις 24 Μαΐου του 2014 το πλήγμα σεισμού. Δύο επιτροπές που επιθεώρησαν το κτήριο αποφάνθηκαν πως μέχρι να επισκευασθούν οι ζημιές, δεν πρέπει να στεγάσει μαθητές, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο. Και κάπου εδώ ξεκινάει ο Γολγοθάς.

            Η επισκευή ενός διατηρητέου κτηρίου υπόκειται σε διαδικασίες που περιγράφονται με νόμους και οι οποίες διασφαλίζουν ότι η αποκατάσταση δεν θα επηρεάσει την ιστορικότητα του μνημείου.   

           Στα πλαίσια της ανεύρεσης χρηματοδότησης, στις 11 Ιουλίου 2016 (δύο έτη και πλέον μετά το σεισμό) με την με αριθμ. απόφαση 243/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα η υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Αναβάθμιση - Αποκατάσταση κτιρίου Γυμνασίου Μύρινας Λήμνου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000.000 €, (μετά από την υπ. αριθμ. πρωτοκόλλου οικ. 984/01.04.2016, 1400 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο». 

            Μόλις δύο μήνες αργότερα, και πιο συγκεκριμένα στις 5 Σεπτεμβρίου 2016, με την αριθμ. πρωτ. οικ. 2833 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίο, η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου αποφασίζει μετά τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης, την απόρριψη  για τους κάτωθι λόγους: 

  • Δεν υποβλήθηκαν οι αναγκαίες τεχνικές μελέτες, και έγκριση αυτών (μελέτες σε διαδικασία σύνταξης) 
  • Δεν έχουν εξασφαλιστεί –εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες – εγκρίσεις (κτιριολογικό πρόγραμμα κλπ).

            Στις 31 Ιουλίου 2017 με την αριθμ. 209/2017 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Λήμνου αποφασίζει ομόφωνα ότι εγκρίνει την υποβολή πρότασης της πράξης «Αναβάθμιση - Αποκατάσταση κτιρίου Γυμνασίου Μύρινας Λήμνου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 €., στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Βορείου Αιγαίου» (δεύτερη προσπάθεια ανεύρεσης χρηματοδότησης)

            Στις 9 Οκτωβρίου 2017 (τρία και πλέον έτη μετά το σεισμό) ο Δήμαρχος Λήμνου αναθέτει απευθείας την Εργασία επίλυσης αντισεισμικής ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του Γυμνασίου Μύρινας στη Λήμνο για την εκτέλεση του έργου “Αναβάθμιση – Αποκατάσταση κτιρίου Γυμνασίου Μύρινας Λήμνου” σε ιδιώτη Πολιτικό Μηχανικό έναντι αμοιβής. Δυστυχώς, σύμφωνα με τον ν.4412/2016 από τον Αύγουστο του 2016 η ανάθεση μελετών γίνεται με άλλη διαδικασία και αυτή η παρατυπία θα δημιουργήσει στην συνέχεια κάποιες δυσλειτουργίες.

            Τον Μάρτιο του 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Μύρινας Λήμνου, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι οι μελέτες για την επισκευή του κτιρίου βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι τον Σεπτέμβριο του 2018 το έργο θα δημοπρατηθεί, ενώ ενημέρωσε επίσης ότι ο προϋπολογισμός της επισκευής του, θα ανέλθει στις 600.000,00€

            Το πως ο προϋπολογισμός ενός έργου αποκατάστασης μεταβάλλεται από 2.000.000€ σε 1.500.000€ και τελικά καταλήγει μάλλον σε 600.000€, είναι κάτι που σηκώνει συζήτηση.

            Τελικά στις 30 Ιουλίου 2020, ο φάκελος υποβλήθηκε στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Βορείου Αιγαίου από όπου στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 προωθήθηκε στην Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

            Η μελέτη εξετάστηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων στη συνεδρίαση με αριθμό 16 στις 22 Απριλίου 2021, θέμα 3ο, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή διατύπωσης γνωμοδότησης, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της μελέτης με περισσότερα στοιχεία. Ειδικότερα όπως περιγράφεται στη συνέχεια του συγκεκριμένου εγγράφου αναφέρονται εννέα αρχές τις οποίες θα πρέπει να πληρεί μια σωστή μελέτη.

            Στις 18 Μαΐου 2021, ο Δήμος Λήμνου λάμβανε γνώση εγγράφως της παραπάνω απόφασης και λογικά θα όφειλε να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

            Τελικά στις 30 Μαΐου 2022, έναν ολόκληρο χρόνο αργότερα, σε έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 7029 προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Γραφείο Δημάρχου  (και όχι η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου) αναφέρει ότι “..εξετάσαμε εκ νέου με τους μελετητές την εφαρμογή ήπιων και αναστρέψιμων επεμβάσεων στις λιθοδομές (ενέμματα), με αρνητικά ωστόσο αποτελέσματα…” και συνεχίζει “παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων…

            Μετά από αυτό στις 11 Νοεμβρίου 2022 το ΥΠΠΟΑ απαντάει αυστηρά με νέο έγγραφο στο οποίο εν ολίγοις αναφέρει πως εμμένει στην αρχική τοποθέτησή του, ενώ κάνει μνεία και του άρθρου 12 του νόμου 4858/2021 σχετικά με τις υποχρεώσεις του κατόχου και νομέα ενός ιστορικού κτηρίου.

            Και έτσι η ιστορία συνεχίζεται…

Ένα κτήριο που οι πρόγονοί μας το ανέγειραν εντός 5ετίας με την τεχνολογία της εποχής του 1920, εμείς δεν είμαστε ικανοί σε 8 χρόνια να αποκαταστήσουμε τις ζημιές από ένα σεισμό. “Δειλοί μοιραίοι και άβουλοι αντάμα προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα!”

 

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018